INTEGRITETSPOLICY På Mooseify.com respekterar vi användarnas integritet och vikten av den information de förmedlar till oss. Vi tillhandahåller denna sekretesspolicy så att våra användare ("du") kommer att veta vilken information som samlas in om dig och dina aktiviteter på Mooseify.com, hur den informationen används och med vilken den delas. Denna sekretesspolicy beskriver de sekretesspraxis som gäller för webbsidorna inom Internetdomänen Mooseify.com ("webbplatsen") och de olika tjänsterna ("tjänster") vi tillhandahåller på eller via webbplatsen. Genom att använda webbplatsen och tjänsterna samtycker du till insamling och användning av viss information om dig på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi uppdaterar denna sekretesspolicy från tid till annan. Om vi ​​gör några väsentliga förändringar på de sätt vi samlar in, använder eller delar information kommer vi att meddela dig genom att lägga till meddelande om ändringarna på webbplatsen. Vi uppmanar dig att regelbundet granska vår sekretesspolicy för att bli och vara bekant med den. PROBLEM SOM SEKRETESSPOLICY ADRESSERAR För att kunna erbjuda vårt fulla utbud av tjänster kan vi samla in följande typer av information: VILKA TYPER AV INFORMATION SAMLAR VI IN? Varje gång du besöker webbplatsen samlar vi in ​​den begränsade information som din webbläsare gör tillgänglig när du besöker någon webbplats. Denna information omfattar: (a) din Internet protocol (IP) adress; (b) adressen på den senaste webbadressen du besökte innan du klickade på webbplatsen; (c) din webbläsare och plattformstyp (t.ex. en IE-webbläsare på en Windows-plattform); (d) ditt webbläsarspråk och (e) uppgifterna i alla odelade "cookies" som din webbläsare tidigare accepterat från oss. När du anger en sökfråga via webbplatsen eller tjänsterna får vi dessutom frågeformuläret och bearbeta det tillsammans med ovanstående data för att returnera en sökresultatsida till dig. Om du har modifierat dina webbläsarinställningar så att sökfrågor och felaktiga domännamnssystem (DNS) -förfrågningar skickas till oss kan vi också få några sökfrågor eller felstavade webbadresser som du anger i webbläsarens adressfält. Webbplatsen och tjänsterna kräver vanligtvis inte registrering eller inlämning av en e-postadress för att kunna använda dem. HUR KAN VI ANVÄNDA DEN INFORMATION VI SAMLAR IN? Vi använder den information som vi samlar för att förbättra den övergripande kvaliteten på din erfarenhet med webbplatsen och tjänsterna och för att underlätta utvärdering, förbättring och utveckling av Tjänsterna. Vi sammanställer frågeinformation för interna rapporteringsändamål och optimering av annonseringsintäkter. Vi räknar, spårar och summerar våra besökares aktiviteter i vår analys av allmänna trafikflöden på webbplatsen (t ex spårning var användarna kommer från, vilka sidor de väljer inom webbplatsen, hur de interagerar med sökresultat etc.). Information om de sökfrågor du skickar till webbplatsen och hur du interagerar med sökresultat kan också användas för att personifiera innehållet och annonserna som vi presenterar för dig. Vi kan, baserat på de sökfrågor du skickar och de sökresultat du väljer (inklusive betalda sökresultat), dra slutsatser om dina intressen och visa annonser som matchar sådana intressen. Du kan få sådana anpassade annonser på webbplatsen på webbplatser i nätverket Sponsored Listings. HUR ANVÄNDS COOKIES PÅ WEBBPLATSEN? Vi använder cookies för att spåra trafikflöde och mönster för resor inom och bland webbplatsen samt webbplatser i Sponsored Listings-nätverket. Cookies är en standard Internet-teknik som gör det möjligt för oss att lagra och hämta information om en användares system. Vår webbserver frågar automatiskt en ny användares webbläsare om den accepterar vår cookiefil. Om användarens webbläsare accepterar vår cookie registrerar vår webbserver kakans unika ID för vår användning vid intern rapportering och anpassad annonsering. Alla dina sökfrågor och interaktioner med sökresultat på webbplatsen är associerade med ditt unika cookie-ID. När du använder webbplatsen eller en webbplats i nätverket Sponsored Listings kan vi använda din cookiedata för att anpassa Tjänsterna och annonserna som levereras till dig. Om du vill ta bort våra cookies från din dator kan du ta bort dem med din webbläsare (se menyn "Hjälp" för att lära dig hur du tar bort cookies). Om du väljer att avvisa eller ta bort cookies måste du observera att du kanske inte kan använda några av de interaktiva funktioner som erbjuds på webbplatsen. VAD HÄNDER NÄR DU LÄMNAR WEBBPLATSEN FÖR ATT GÅ TILL ANDRA WEBBPLATSER? Vi kontrollerar inte insamlings- och spridningsprinciper för tredje part. När du är på webbplatsen kan du bli riktad till andra webbplatser som ligger utanför vår kontroll. Om du till exempel klickar på ett sökresultat kan klicket ta dig till en tredje parts webbplats. Dessa andra webbplatser kan självständigt samla in data från eller omkring dig, begära information från dig eller placera egna cookies på din dator. Vi är inte ansvariga för någon användning av den information som tredjepartswebbplatser kan samla in. för att gå till andra webbplatser? Vi kontrollerar inte insamlings- och spridningsprinciper för tredje part. När du är på webbplatsen kan du bli riktad till andra webbplatser som ligger utanför vår kontroll. Om du till exempel klickar på ett sökresultat kan klicket ta dig till en tredje parts webbplats. Dessa andra webbplatser kan självständigt samla in data från eller omkring dig, begära information från dig eller placera egna cookies på din dator. Vi är inte ansvariga för någon användning av den information som tredjepartswebbplatser kan samla in. TAR VI SÄKERHETSÅTGÄRDER ATT SKYDDA DIN INFORMATION? Vi har säkerhetsåtgärder på plats som är utformade för att skydda och hjälpa till att förhindra obehörig tillgång till information som vi samlar in på nätet. Mooseify.com använder både industrin och proprietära standarder för att bevara sekretessen av information. Vi strävar efter att begränsa tillgången till användarnas information till anställda som vi tror rimligen behöver tillgång till den informationen för att tillhandahålla produkter eller tjänster till dig eller för att kunna utföra sina jobb. Dessa anställda har informerats om behovet av att upprätthålla säkerheten och konfidentialiteten hos sådan information. Tyvärr kan inget säkerhetssystem vara 100% säkert. Vi kan därför inte garantera säkerheten för den information vi samlar in på nätet.
Ring oss
0793370753