ÅTERBETALNINGSPOLICY Om du inte är helt nöjd med vår produkt är vi redo att betala hela kostnaden för ditt köp. Vänligen skicka motsvarande begäran till din personliga chef. För att kunna skicka en förfrågan måste du ange din faktureringsinformation: namn, transaktions-ID etc. och förklara orsaken till din återbetalning kortfattat. Du kan skicka in en begäran om återbetalning inom 7 dagar efter ditt köp. Återbetalningen sker vanligtvis inom 7 dagar när din förfrågan lämnas in.
Ring oss
0793370753