ANVÄNDARVILLKOR Läs användarvillkoren nedan. Dessa användarvillkor, inklusive eventuella ändrade avtal som vi kan posta från tid till annan, anger villkoren under vilka mooseify.com ger dig olika tjänster (en "webbplats"). Alla tjänster som tillhandahålls på webbplatsen kallas kollektivt som "mooseify.com". TJÄNSTER Genom att komma åt, surfa och / eller använda vår webbplats och / eller tjänster som publiceras på webbplatsen anses du acceptera användarvillkoren och accepterar att vara bunden av detta avtal med avseende på användningen av den webbplatsen. Om du inte vill vara bunden av detta avtal, var god att inte ge tillgång till, bläddra eller använd webbplats eller andra tjänster vi tillhandahåller. ÄGARSKAP TILL VÅR WEBBPLATS OCH SKYDD AV VÅRA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER Innehållet på vår webbplats är avsett för användarnas personliga användning. All rätt, titel och intresse för innehållet som visas på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till webbplatsens utseende, data, information, text, grafik, bilder, mönster, varumärken, servicemärken, handelsnamn, webbadresser och innehåll som tillhandahålls av tredje part, är mooseify.coms eller de respektive tredje partens egendom och är skyddad av upphovsrätt, varumärke, patent eller andra äganderätt och lagar. Med undantag för vad som uttryckligen godkänts av mooseify.com godkänner du att inte kopiera, ändra, hyra, hyra ut, låna, sälja, tilldela, distribuera, utföra, visa, licensera, omvandla eller skapa derivatverk baserat på webbplatsen eller annat innehåll tillgängligt via platsen. ÄNDRINGAR AV DETTA AVTAL Mooseify.com kan efter eget gottfinnande göra ändringar i detta avtal från tid till annan. Varje gång ändringar görs i detta avtal kommer en reviderad överenskommelse att läggas ut på hemsidan. Din fortsatta användning av någon av våra webbplatser efter att du skickat ändringar innebär att du accepterar sådana ändringar. Du kan granska den senaste versionen av detta avtal här. Vänligen kontrollera denna sida från tid till annan för nuvarande användarvillkor. VÅR INTEGRITETSPOLICY Den information som vi erhåller genom din användning av någon av våra webbplatser, oavsett om det är registreringsprocessen eller på annat sätt, är föremål för sekretesspolicy som publiceras på en sådan webbplats ("Sekretesspolicy"). Sekretesspolicyen mooseify.com är här. Sekretesspolicy innehåller villkor som reglerar vår samling och användning av den information du tillhandahåller till oss, inklusive våra respektive rättigheter i förhållande till den informationen. Läs igenom sekretesspolicyen innan du använder vår webbplats. Om du inte vill acceptera villkoren för tillämplig sekretesspolicy, använd inte vår webbplats. ANNAN POLICY Din användning av webbplatsen är också föremål för andra policyer, ansvarsfrister och riktlinjer som vi lägger in på en sådan webbplats från tid till annan. DIN LICENS FÖR ATT KOMMA ÅT INNEHÅLLET AV VÅR WEBBPLATS Du får härmed en personlig, icke-exklusiv, ej överförbar, återkallelig, begränsad licens för att visa, reproducera, skriva ut, cache, lagra och distribuera innehåll som hämtas från vår webbplats via en allmänt tillgänglig webbläsare för användaren, förutsatt att du inte gör det (och tillåter inte någon tredje part att) kopiera, modifiera, skapa ett derivatarbete av, omvänd ingenjör, omvänd sammansättning eller på annat sätt försöka upptäcka någon källkod, sälja, tilldela, underlicensiera, ge ett säkerhetsintresse eller på annat sätt överföra någon rätt i mooseify.com Tjänster eller ta bort eller dölja upphovsrättsmeddelandet eller andra meddelanden som visas på innehållet. Du får inte reproducera, skriva ut, cache, lagra eller distribuera innehåll som hämtats från webbplatsen på något sätt, för kommersiell användning utan föregående skriftligt tillstånd från mooseify.com eller upphovsrättsinnehavaren som identifierats i relevant upphovsrättsmeddelande. Du godkänner inte att modifiera mooseify.com-tjänsterna på något sätt eller i form eller använda ändrade versioner av mooseify.com-tjänsterna, inklusive (utan begränsning) för att erhålla obehörig åtkomst till mooseify.com-tjänsterna eller delar av tjänster. Du samtycker till att inte komma åt mooseify.com-tjänsterna på annat sätt än via gränssnittet som tillhandahålls av mooseify.com för användning för att komma åt mooseify.com-tjänsterna. Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta avtal ska inget innehåll i detta avtal eller på sajten tolkas som att ge någon annan licens eller rätt, uttryckligen implicit, med estoppel eller på annat sätt, med avseende på något av mooseify.com-innehållet eller under något tredje parts innehåll. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges här är reserverade. Om du väljer att vidarebefordra innehåll från webbplatsen via e-post via våra tjänster, godkänner du att du endast vidarebefordrar sådant innehåll till villiga mottagare som är kända för dig och att du inte använder sådana tjänster för att delta i skräppost eller annat obehörigt beteende. ÄNDRINGAR AV MOOSEIFY.COM-TJÄNSTER mooseify.com förbehåller sig rätten att när som helst och från tid till annan ändra eller avbryta mooseify.com-tjänsterna (eller någon del därav) med eller utan förvarning. Du godkänner att mooseify.com inte är ansvarigt för dig eller någon tredje part för ändringar, upphävande, upphörande eller uppsägning av mooseify.com-tjänsterna. INFORMATION OM ANSVARSFRISKRIVNING OCH ANSVARSFRISKRIVNING AV GARANTIER Genom att använda mooseify.com Services förstår du och accepterar att: - mooseify.com Tjänster tillhandahålls endast för informationsändamål. Inget innehåll på vår webbplats är avsett att utgöra professionell. Mooseify.com eller på annat sätt tillhandahålla information, tjänster eller material på vår webbplats är inte ansvarig eller ansvarig för eventuella följder som direkt eller indirekt hänför sig till någon åtgärd eller oförmåga du tar utifrån informationen, tjänsterna eller annat material på vår webbplats. - Din användning av mooseify.com-tjänsterna står på din egen risk. Mooseify.com-tjänsterna tillhandahålls på "i befintligt skick" och "tillgänglig". Mooseify.com fralägger uttryckligen alla garantier av något slag, vare sig det är uttryckligt eller underförstått, inklusive men inte begränsat till de underförstådda garantierna för titeln, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-överträdelse. - Mooseify.com ger ingen representation eller garanti att Mooseify.com Services uppfyller dina krav, att Mooseify.com-tjänsterna blir oavbrutna, säkra, aktuella eller felfri, att resultaten som kan erhållas från användningen av Mooseify .com-tjänsten kommer att vara korrekt, aktuellt, användbart eller tillförlitligt, eller att kvaliteten på eventuella tjänster, produkter, tjänster, information eller annat material som erhållits av dig via Mooseify.com Services uppfyller dina behov. - Allt material som erhålls genom användning av Mooseify.com Services sker efter eget gottfinnande och risk och du är ensam ansvarig för eventuella skador på datorsystem eller för förlust av data som härrör från nedladdning eller användning av sådant material. - Inget råd eller information, oavsett muntlig eller skriftlig, erhållen av dig från vår webbplats eller via eller från Mooseify.com-tjänsterna ska skapa någon garanti som inte uttryckligen anges i deras villkor. ANSVARSBEGRÄNSNING Du förstår och håller med om att Mooseify.com inte är ansvarig för indirekta, tillfälliga, speciella, följdskador, exemplariska eller bestraffade skador, inklusive, men inte begränsat till, förlust av användning, förlust av vinst, förlust av data, förlust av goodwill, kostnader för upphandling av ersättningstjänster eller andra indirekta, oavsiktliga, speciella, följdskador, exemplariska eller bestraffade skador, oavsett orsak, och på eventuella teorier om ansvar, oavsett om kontraktsbrott, skada (inklusive försumlighet och strikt ansvar) eller på annat sätt som följer av: (1) användningen av eller oförmågan att använda Mooseify.com Services, (2) kostnaden för upphandling av ersättningstjänster, varor eller webbplatser, (3) obehörig åtkomst till eller ändring av dina överföringar, (4) uttalande eller beteende från någon tredje part på vår webbplats, (5) beroende av innehåll på vår webbplats, eller (6) andra frågor som rör vår webbplats eller Mooseify.com Services. Dessa begränsningar kommer att gälla om Mooseify.com har informerats om möjligheten för sådana skador och trots att det inte är nödvändigt med ett begränsat botemedel. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar eller uteslutning av ansvar för indirekta, oavsiktliga, särskilda, följdskador, exemplifierande eller straffskador, så några av ovanstående begränsningar gäller kanske inte för dig. SKADELÖSNING AV MOOSEIFY.COm Du godkänner att Mooseify.com, dess dotterbolag och deras tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och agenter är oskäliga från och mot allt ansvar, förluster, fordringar, krav, tvister, skador eller kostnader av något slag, inklusive, utan begränsning , rimliga advokatavgifter och rättegångskostnader, som beror på eller på något sätt har samband med (a) din användning av eller tillit till Mooseify.com Services, (b) din anslutning till vår webbplats, (c) din överträdelse av denna Avtal, eller (d) din överträdelse av någon annan parts rättigheter. INGA ANDRA AVTAL MELLAN OSS Med undantag för vår integritetspolicy utgör detta avtal hela avtalet mellan dig och Mooseify.com för att styra din användning av vår webbplats och tjänster och ersätter eventuella tidigare avtal mellan dig och Mooseify.com för detta ändamål, inklusive eventuella medlemsavtal eller andra avtal liknande avtal som gäller för vår webbplats eller Mooseify.com Services.
Ring oss
0793370753